Portfolio

Het merendeel van mijn werkzaamheden bestaat uit het geven van trainingen.

De trainingen zijn, ook als het gaat om trainingen voor certificering, altijd zeer praktijk gericht.

Voor meer informatie, een training staat niet in onderstaand overzicht, of u wilt een op-maat training: neem met mij contact op over de mogelijkheden.

Linux

Ik geef trainingen voor de volgende certificeringen:

De SUSE trainingen zullen altijd plaats vinden in samenwerking met een officiele SUSE Trainingscenter.

VMware

Ik ben een gecertificeerde VMware trainer (VCI), dat wil zeggen dat u mij kunt inhuren als trainer voor de volgende officiële trainingen van VMware:

Deze trainingen zullen altijd gegeven worden in samenwerking met een officieel VMware Training Center (VATC)