Trainingen

Er zijn nogal wat redenen om een training te gaan volgen, bijvoorbeeld het behalen van een certificering of de introductie van nieuwe software die beheerd moet worden. Wanneer u op internet gaat zoeken naar argumentatie voor een training, dan vind u regelmatig de volgende argumentatie terug:

En natuurlijk is dit lijstje in veel gevallen inderdaad de motivatie, maar het zou weleens kunnen verklaren waarom zowel werkgever als werknemer steeds minder kiezen voor een training, en steeds meer via andere wegen, bijvoorbeeld via Google, video's en boeken aangevuld met "learning-on-the-job" hun kennis proberen bij te houden. Het zorgt namelijk te vaak voor versplinterde en verouderde kennis en leidt tot incident-management in plaats van een goed functionerende automatiserings-afdeling.

Ik zou willen starten met: Wat is nodig om als IT-er nu en in de toekomst de IT-omgeving zo te in te richten en te beheren zodat de gevraagde service naar tevredenheid geleverd kan worden. Dit vraagt om de volgende competenties:

Om bovenstaande concreter te maken: een Google zoekactie geeft wellicht antwoord op de vraag hoe je nic-teaming in een VMware omgeving instelt. Maar tijdens een goede VMware training wordt de vraag anders ingeschoten:

In de organisatie moet uiteindelijk voor bovenstaand voorbeeld kennis aanwezig zijn van:

En wanneer je opdracht: maak een applicatie 100% beschikbaar bij een IT-afdeling neerlegt en er meerdere mensen betrokken zijn, dan moet voor het goed laten slagen van deze opdracht bij iedereen basis kennis aanwezig zijn van elkaars dienstverlening en producten. Met andere woorden: een VMware beheerder op een Cisco ICND1 training sturen is bepaald geen slecht idee, een Netwerk beheerder op een VMware ICM training ook al niet.

Met een goede training die zorgt voor en grondige kennisopbouw en werkt met bovenstaande visie voorkom je versplinterde en verouderde kennis en zal dit een belangrijke bijdrage vormen aan een goed functionerende IT infrastructuur.

Linux training

Linux speelt een steeds zwaardere rol in het datacenter. Er is simpelweg vrijwel geen datacenter te vinden waar Linux niet op de een of andere manier aanwezig is. Een behoorlijke Linux kennis is voor iedere systeembeheerder steeds meer een vereiste. Denk aan de volgende situaties, naast het beheer van Linux servers:

In veel organisaties is de Linux kennis nog niet aanwezig, of verouderd, of er is sprake van versplinterde kennis. De LPI trainingen zijn zeer geschikt om een stevige basis te leggen voor het beheer van al die verschijningsvormen van Linux. Daarnaast zijn er natuurlijk vendor specifieke trainingen voor o.a. SUSE & RedHat.