Training door LinVirt

Samen met andere leden van de ITGilde Coöperatie lever ik vele Open-Source trainingen aan bedrijven en Opleidingscentra. Onze klanten, zijn er net zoals wij, van overtuigd dat het volgen van cursussen belangrijk is:
        • Voor de dagelijkse werkzaamheden van de System Administrator of DevOps engineer om een goede, up-to-date kennis te hebben van de infrastructuur waarmee hij/zij werkt. 
        • Om kennis op te doen van nieuwe technologie om zo verbeteringen aan te brengen.
        • Om nieuwe vaardigheden op te doen voor toekomstige taken of functies.

Uiteraard zijn er meer mogelijkheden om kennis op te doen. Je kunt gebruik maken van Google, er zijn trainings-videos en boeken. En samen met een “Learning on the job” houding, kun je ver komen.

Maar uiteindelijk leidt dit vaak tot problemen omdat online documentatie niet correct is, omdat de kennis versplinterd en out-of-date is. Problemen die de oorzaak vormen van tijdrovende en onnodige incident management met als eindresultaat klagende klanten in plaats van een goed functionerende omgeving.

De belangrijkste vraag die ik tijdens een training probeer te beantwoorden is: “Wat is er nodig om een IT omgeving te bouwen en beheren op een dusdanige manier dat de gevraagde dienst naar tevredenheid geleverd kan worden.” Het antwoord is in ieder geval een vraag naar een aantal competenties:

        • Gedegen kennis voor het dagelijks beheer. Met kennis die verder gaat dan de dagelijkse routines en het steeds opnieuw oplossen van voorkomende problemen.
        • Communicate vaardigheden: Zorg ervoor dat je elkaars taal spreekt en de termen kent. Het is onmogelijk om in alles specialist te zijn, dus samenwerking is belangrijk. Ook met niet-IT’ers is communicatie belangrijk: er moeten beslissingen genomen worden, wat is verstandig, wat kan/wel niet en hoe vertaalt zich dat naar de implementatie.

Een training gegeven door een ervaren docent is een van de meest effectieve manieren om kennis op te doen. Als trainer zorg ik er voor dat u die kennis ook krijgt. 

Zelfs als u op een training gaat met als doel om een examen te behalen, zorg ik er voor dat deze kennis aangevuld wordt met ‘best practices’ en tips, gevoed door ervaringen uit de praktijk.

Dit alles met een sterke focus op automatisering en orchestratie. Immers we werken in de automatisering! Het voordurend van incident naar incident gaan, kan niet de bedoeling zijn: iedere keer dat er tijd besteed wordt aan handmatige interventies gaat dit ten koste van andere zaken zoals het optimaliseren van de omgeving. Daarnaast leidt automatisering en orchestratie tot sterke verbeteringen in security en beschikbaarheid.

LinVirt Opleidingen